Rozpoczynając naukę w szkole, dziecko wkracza w nowy okres swojego życia. W wieku przedszkolnym aktywność swą wyrażało przede wszystkim w zabawie, w wieku szkolnym zaś najwięcej czasu będzie poświęcało nauce. Zaakceptowanie tej zmiany objawia się w różnym tempie u różnych dzieci. Jest to przejaw różnic indywidualnych, czyli swego rodzaju prawidłowość rozwojowa.

Rozwój psychofizyczny większości dzieci rozpoczynających naukę szkolną mieści się w granicach norm dla wieku i jest
w miarę harmonijny. Są jednak wśród nich te, które już od najmłodszych lat życia wykazują odmienne tempo rozwoju: przyspieszone lub opóźnione, a także dzieci z ryzykiem dysleksji. Właśnie z nimi należy przynajmniej na rok przed pójściem do szkoły intensywnie popracować, by osiągnęły taki stopień rozwoju psychofizycznego, który pozwoli im sprostać obowiązkom szkolnym.

Doświadczenia z pierwszych lat nauki mają poważny wpływ na przyszłość dziecka, zwłaszcza na dalszy proces jego kształcenia. Te pozytywne mobilizują i rozbudzają poznawczą ciekawość dziecka, zaś trudności, z którymi nie może sobie poradzić, załamują je i zniechęcają do nauki.

Uczestnictwo w naszych zajęciach gwarantuje wszystkim dzieciom bardzo dobre przygotowanie do roli ucznia oraz osiąganie wielu sukcesów już na samym początku kariery szkolnej. Ćwiczenia i zadania, które dzieci wykonują podczas regularnych spotkań, znacznie obniżą ryzyko dysleksji oraz usprawnią ich funkcjonowanie w szkole.

Program zajęć obejmuje:

  • naukę czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną, dzięki której dzieci nauczą się nie tylko samodzielnie czytać teksty, lecz nabędą umiejętność czytania ze zrozumieniem,
  • ćwiczenia pobudzające myślenie logiczno-matematyczne oraz aktywność umysłową,
  • przygotowanie do nauki pisania poprzez różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne,
  • rozwijanie twórczego i abstrakcyjnego myślenia,
  • naukę koncentracji i skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.

Serdecznie zapraszamy dzieci pięcio- i sześcioletnie. Zapisy na zajęcia już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona.