We współczesnej szkole coraz więcej nauczycieli zgłasza poważne problemy swoich uczniów z nauką czytania. Konsekwencją tego jest brak jakiegokolwiek zainteresowania młodzieży lekturą, czy wręcz lekceważący stosunek do czytania, które często przegrywa ze smartfonem, komputerem i telewizorem.

Już małe dzieci, które spędzają po wiele godzin dziennie z telefonem w ręku lub przed szklanym ekranem, poddawane są nieustannej niemal stymulacji obrazami. W rezultacie prawa półkula mózgu zostaje przeładowana informacjami, które nie zawsze potrafi właściwie zanalizować, natomiast lewa, odpowiedzialna za opracowanie materiału językowego, pozostaje bezrobotna. Niepokój budzi wzrastająca liczba dzieci, u których stwierdza się brak dominacji lewej półkuli w funkcji mowy.
To może już oznaczać kłopoty szkolne. Aby temu zaradzić, trzeba zadbać o rozwój językowy dzieci. Najlepszym na to sposobem jest wczesna nauka czytania. Prowadzona odpowiednią metodą, przynosi wyśmienite efekty.

Metodę taką opracowała prof. Jagoda Cieszyńska, psycholog i logopeda, od lat zajmująca się terapią dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Metoda symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania opiera się na wieloletnich doświadczeniach własnych pani profesor i potwierdzona została licznymi badaniami naukowymi. Polega na nauce czytania sylabami, wprowadzanymi kolejno, zgodnie ze ścisłym porządkiem ustalonym przez autorkę. Porządek ten naśladuje rozwój mowy dziecka, zakłada poznawanie spółgłosek zgodnie z kolejnością, w jakiej pojawiają się one w mowie dziecka prawidłowo rozwijającego system językowy. Metoda prof. Jagody Cieszyńskiej skutecznie uczy czytać dzieci zagrożone dysleksją,
z zaburzeniami komunikacji językowej, czy też z obniżoną sprawnością intelektualną. Z pewnością również każde dziecko nauczy się czytać tą metodą, zanim pójdzie do szkoły.

Wczesna nauka czytania ma ogromny wpływ na wszystkie funkcje psychiczne dziecka. Wielokrotnie to właśnie zainicjowanie nauki czytania pozwala rozpocząć intensywną stymulację rozwojową. Informacje płynące drogami wzrokowymi i słuchowymi usprawniają ich funkcjonowanie, wpływając jednocześnie na pracę mózgu. Rozwija się system pojęć, podnosi się poziom wiedzy i inteligencji dziecka. Nauka czytania w wieku przedszkolnym jest podstawowym sposobem terapii, zmierzającej do prawidłowej artykulacji głosek u dzieci z wadami wymowy. Dzięki skupieniu uwagi dziecka na czytaniu można osiągnąć prawidłową artykulację głosek, z których wymową dziecko miało do tej pory problemy.

Wczesna nauka czytania wpływa także na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego opracowywania informacji językowych. Badania dowodzą, że wszechstronna stymulacja językowa, a przede wszystkim nauka czytania, sprzyjają stopniowemu kształtowaniu przewagi lewej półkuli w procesach werbalnych. To zaś jest niezbędnym warunkiem szybkiego czytania ze zrozumieniem, a w konsekwencji skutecznego uczenia się.

Warto również podkreślić niezwykle ważny psychologiczny aspekt wczesnej nauki czytania. Profesor Jagoda Cieszyńska następująco uzasadnia rolę umiejętności czytania u najmłodszych:

“Dziecko, które czyta, ma poczucie, że jest dobre. A najlepszą rzeczą, która pozwala osiągnąć sukcesy w życiu, jest przeświadczenie: jestem dobry. Dlatego często powtarzam rodzicom: nauczcie swoje dziecko czytać, a reszty ono samo się nauczy. Dziecko, które ma kłopoty z czytaniem, źle ocenia samo siebie i jest źle odbierane przez otoczenie – próbuje zwracać na siebie uwagę poprzez zachowania negatywne, czasem agresywne.”

Centrum Pomocy Uczniom PLUS prowadzi wczesną naukę czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną indywidualnie
i w małych grupach. Serdecznie zapraszamy dzieci od 3 roku życia.

Zapisy na zajęcia już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona.