Czytanie ze zrozumieniem umożliwia ciągłe kształcenie się, rozwijanie własnej osobowości i nadążanie za narastającą wiedzą. Opanowanie tej umiejętności przyczynia się do powodzenia szkolnego uczniów, gdyż ułatwia im naukę już w klasach I-III
i wdraża do systematycznej nauki w klasach kolejnych.

Istotą czytania jest rozumienie treści, które polega na analizie znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i zdań. Rozumienie czytanego tekstu jest procesem przekładania języka symbolicznego, odzwierciedlonego w tekście pisanym, na język wyobrażeń.

Wyrobienie nawyku poprawnego cichego czytania otwiera przed uczniem perspektywę systematycznego
i skutecznego uczenia się, opanowywania i pogłębiania wiedzy. Jeżeli uczeń nie rozumie czytanego tekstu, wówczas na jego czytanie zużywa więcej czasu, często rezygnuje z lektury lub uczy się tekstu na pamięć.

Zapraszamy na warsztaty, których celem jest doskonalenie umiejętności posługiwania się tekstem jako podstawowym
i jednocześnie powszechnie dostępnym źródłem informacji. Na zajęciach analizujemy teksty literackie i naukowe. Uczymy, jak wyszukiwać w nich potrzebne nam informacje. Pomagamy w rozwiązywaniu zadań tekstowych z matematyki oraz ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem poleceń w podręcznikach i na testach szkolnych.

Grupy warsztatowe tworzymy według wieku i umiejętności czytelniczych uczestników.

Zapisy na zajęcia już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona.