Opieką terapeutyczną obejmujemy uczniów już od pierwszych lat nauki w szkole. Wszystkich, którzy mają kłopot z czytaniem, poprawnym i czytelnym pisaniem, popełniają dużo błędów ortograficznych lub nie radzą sobie na lekcji matematyki, zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum. Po diagnostycznym rozpoznaniu trudności ucznia opracowujemy indywidualny program terapii, który, w zależności od potrzeby, jest realizowany na zajęciach indywidualnych lub w małych grupach.

Pomagamy uczniom z dysleksją, z odchyleniami rozwojowymi, obniżonym potencjałem intelektualnym oraz dzieciom przewlekle chorym, które objęte są indywidualnym nauczaniem w domu.

Zapraszamy dzieci i młodzież nie tylko z opinią Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, lecz również te, które po prostu chcą pokonać swoje kłopoty w uczeniu się. Przygotowujemy ich do samodzielnej nauki. Podczas zajęć wykorzystujemy mocne strony uczniów, a ćwicząc słabsze, stosujemy wyłącznie wzmocnienia pozytywne. Dzięki temu odbudowują oni wiarę w siebie, a co za tym idzie, chętniej i odważniej pokonują trudności, które stawiają im szkoła i życie codzienne.

Zapisy na zajęcia już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona.