Język polski to przedmiot, którego potencjał często nie jest w pełni wykorzystywany w szkole. Nauczycielowi trudno dobrać metody, które spełniłyby wymagania każdego z licznej grupy uczniów. Choć nie wszyscy młodzi ludzie wiążą swoją przyszłość z naukami humanistycznymi, egzaminy z języka polskiego są obowiązkowe i fakt ten raczej nie ulegnie zmianie. Nasze Centrum pomaga znaleźć sposób na to, aby bez przeszkód zdać wszystkie testy z tego przedmiotu.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne warsztaty, przeznaczone dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, liceum i technikum. Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, która chce się dobrze przygotować do egzaminu ósmoklasisty oraz do matury, a przy tym odkryć, że przy dobraniu odpowiednich metod nauka języka polskiego może stać się przyjemnością.

W programie zajęć:

  • szczegółowa analiza lektur szkolnych na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym,
  • utrwalenie i poszerzenie wiedzy gramatycznej,
  • praktyczna nauka pracy z tekstem poetyckim,
  • warsztaty pisania wypracowań wymaganych na egzaminach,
  • nauka tworzenia argumentacyjnej wypowiedzi ustnej,
  • rozwijanie biegłości w dobieraniu właściwych tekstów kultury do tematu egzaminu,
  • przełamywanie barier w mówieniu i pisaniu o sztuce – w tym elementy recenzji.

Zapisy już trwają! Liczba miejsc ograniczona.