Język polski to przedmiot, którego potencjał często nie jest w pełni wykorzystywany w szkole. Nauczycielowi trudno dobrać metody, które spełniłyby wymagania każdego z licznej grupy uczniów. Uwaga prowadzącego skoncentrowana jest przede wszystkim na realizacji podstawy programowej i pomyślnym doprowadzeniu swoich podopiecznych do egzaminów końcowych. Zdarza się, że młodzież szczególnie zainteresowana literaturą i konkursami przedmiotowymi nie otrzymuje właściwego wsparcia. Właśnie takim młodym pasjonatom dedykujemy nasze zajęcia.
Serdecznie zapraszamy na indywidualne warsztaty, przeznaczone dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, liceum i technikum. Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży, która pragnie rozwijać swoje filologiczne zainteresowania.

W programie zajęć:

  • szczegółowa analiza arcydzieł literatury (z uwzględnieniem różnych gatunków),
  • przygotowanie do konkursów przedmiotowych oraz studiów filologicznych,
  • praktyczna nauka analizy tekstów poetyckich,
  • warsztaty tworzenia prac pisemnych i własnych tekstów literackich,
  • nauka tworzenia argumentacyjnej wypowiedzi ustnej,
  • przełamywanie barier w mówieniu i pisaniu o sztuce – w tym elementy recenzji.

Zapisy już trwają! Liczba miejsc ograniczona.