Centrum Pomocy Uczniom PLUS

Wspieramy wszystkich, którzy chcą uczyć się lepiej i efektywniej

Centrum Pomocy Uczniom PLUS powstało z myślą o wszystkich, którym uczenie się sprawia jakąkolwiek trudność. Prowadzimy zajęcia z uczniami, którzy przejawiają specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy też dyskalkulia.
Opieką otaczamy także dzieci z tzw. ryzyka dysleksji oraz z odchyleniami rozwojowymi, np. obniżonym potencjałem intelektualnym. Szczególną ofertę mamy dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w domu. Proponujemy szereg zajęć wspomagających naukę podstawowych przedmiotów szkolnych. 
Oferujemy zajęcia, po których uczniowie lepiej koncentrują się na lekcjach w szkole, więcej i szybciej zapamiętują, potrafią sporządzić dobrą notatkę, wielokrotnie zwiększają tempo czytania.
Podstawowe założenie działalności Centrum to hasło: POMAGAMY LEPIEJ UCZYĆ SIĘ. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Czytanie towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Jest niezbędne do jakiejkolwiek nauki oraz skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Dzieci, które opanują w dobrym stopniu podstawy czytania w wieku przedszkolnym, nie mają w szkole kłopotów w efektywnym korzystaniu z podręczników i lekcji. Dlatego zapraszamy na naukę czytania dzieci już od 4 roku życia. W swojej pracy z najmłodszymi korzystamy z metody symultaniczno-sekwencyjnej wczesnej nauki czytania pani prof. Jagody Cieszyńskiej. Metodę tę stosujemy również z powodzeniem zarówno na zajęciach z uczniami z dysleksją, jak i z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.

Wszystkim uczniom proponujemy zajęcia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem nie tylko tekstów literackich, lecz również zadań tekstowych z matematyki oraz poleceń w podręcznikach i na testach szkolnych. W ramach kursów czytania ze zrozumieniem przygotowujemy uczniów do różnego rodzaju sprawdzianów, konkursów, olimpiad szkolnych, testów kompetencji, egzaminów kończących poszczególne etapy nauki szkolnej.

Organizujemy także zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym także dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, których celem jest dobre przygotowanie do dalszej edukacji.

Pomagamy uczniom indywidualnie lub w ramach zajęć grupowych. Program spotkań zawsze dostosowujemy do aktualnych potrzeb naszych podopiecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas zajęć

Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne
Terapia pedagogiczna
Wczesna nauka czytania
Warsztaty czytania ze zrozumieniem
Trening efektywnego uczenia się
Spsoób na język polski
Akademia Języka Polskiego